Rodinné hospodářství Dvořákových
Hledat

O nás

Biostatek Skorkov je rodinné hospodářství zaměřené především na chov masného skotu a anglonubijských koz.  V současnosti hospodaříme na 73 hektarech, z čehož 53 ha zaujímají louky a 20 ha orná půda. Celé hospodářství je od samého počátku v režimu ekologického zemědělství.

Jak jsme začínali

Statek jsme koupili od příbuzných v roce 2003. Svého času to býval největší statek ve Skorkově, ale bohužel se nám nepodařilo získat pozemky, které k němu patřily, takže hospodaříme pouze na pronajaté půdě. Počáteční výměra činila cca 25 ha a spolu s rozrůstajícím se stádem dobytka přibývalo i pozemků. V roce 2014 proběhly v katastru obce Skorkov komplexní pozemkové úpravy, díky nimž přestaly platit dlouhodobé nájemní smlouvy uzavřené převážně se zemědělským družstvem, a několik uvědomělých vlastníků se rozhodlo svěřit svoji půdu raději nám. Výměra se díky tomu z roku na rok téměř zdvojnásobila.

Naše priority

Dodržování zásad ekologického hospodaření je pro nás samozřejmostí; snažíme se jít ještě dál, chceme navracet krajině její rozmanitost a zlepšovat podmínky pro život volně žijících zvířat. Za tímto účelem například budujeme na podmáčených místech tůně pro obojživelníky a zakoupili jsme kus pole, kde bude vysázen přírodě blízký listnatý les. Také jsme k nelibosti družstva a dalších nájemců odmítli směnit půdu za účelem vzniku větších půdních bloků a hospodaříme raději na malých pozemcích.  Byli bychom rádi, kdyby se k tomuto kroku podařilo inspirovat další soukromé zemědělce. Obnáší to sice více práce, ale odměnou je pohled na pestrou mozaiku drobných políček a luk.

 
© www.biostatek-skorkov.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma